VILIS VIDUKS

Vilis Viduks (1899 – 1956) dzimis 1899. gada 17. janvārī kalpu ģimenē. Jau zēna bērnībā Viduku ģimene pārceļas uz dzīvi Liepājā. Te pamostas viņa interese par mūziku un zīmēšanu. Pēc vidusskolas, kuru beidz kā eksterns, V. Viduks iestājas Latvijas Mākslas akadēmijā. Sevišķi grūts bija V. Viduka dzīves posms apgūstot glezniecību – pa dienu studijas akadēmijā, vakaros vijoles spēle dažādos orķestros. Diplomu iegūst 1942. gadā.

Pēc mākslinieka grāda iegūšanas V. Viduks darbojas gan kā gleznotājs, gan arī kā mūziķis, arī Liepājas orķestrī. No 1945. gada strādā par zīmēšanas un gleznošanas pasniedzēju Liepājas Lietišķās mākslas vidusskolā.

Paralēli skolotāja darbam sākas mākslinieka daiļrades ražīgākais posms. Izveidojoties Liepājas mākslinieku grupai, V. Viduks ir viens no grupas līdzdibinātājiem un iniciatoriem. Gleznojis dabas ainavas, radot viengabalainu un neskaldītu attēlojumu un portretus.

Mūsu kolekcijā esošie mākslas darbi:

(Lēna interneta savienojuma gadījumā gleznu kolekcijas ielāde var ieilgt. Lūdzam būt pacietīgiem!)